Harmonija pokreta - Histeria Nova

Harmonija pokreta

Harmonija pokreta

Tečaj “Harmonija pokreta”je dio Crollateral Movement autorskog programa koji se održava unutar  Škole prirodnog pokreta Marije Šćekić  u formi redovnih tjednih treninga na adresi Franje Petrića 3c u Zadru.

Polazniku se pruža mogućnost da upozna osnovne principe improvizacije i otvorene forme plesne kompozicije poštujući pri tom temeljne zakonitosti koreutike (prostorne harmonije) i dinamičke strukture pokreta (eukinetike) kakve je utemeljio Rudolf Laban ali koje je znatno nadogradila i obogatila novija povijest suvremenog pristupa u plesu.  Kroz specifičnu metodu rada Marije Šćekić, polazniku se pruža mogućnost da na direktan način spozna osam fundamentalnih elemenata konstrukcije a nastava se dijeli u tri podgrupe:

 

A)  siječanj – veljača 2020:

TIJELO – koordinacija i ravnoteža unutar tijela

 

B) ožujak – travanj 2020:

PROSTOR – osnove koreutike

 

C) svibanj- lipanj 2020:

VRIJEME – osnove eukinetike

 

Polaznik će tijekom rada naučiti značenje, primjenu i svrhu pojmova kinestetskog plesnog iskustva, aktivnog i pasivnog fokusa, psihosomatske veze, periferalne vizije, tjelesne memorije i sl. Svakom se polazniku pruža mogućnost da stečeno znanje sprovede u djelo na sebi specifičan način i u sebi specifičan, prirodni pokret. Indiviualni izbori polaznika, njihove kreativne ideje i umjetnički potencijali za svakog su polaznika vlastito mjerilo i cilj.

 

Svrha radionice: osvješćivanje loših navika pri izvršavanju određenih svakodnevnih radnji kao preduvjet za poboljšanjem svakodnevnog načina kretanja, držanja i/ili plesanja.

 

 


2 x tjedno (60 min)

Upisi i prijave:  info@histerianova.com

 

Byte Lab 2012 Up