Karlovac- Plesom protiv straha od visine - Histeria Nova

Karlovac- Plesom protiv straha od visine

Karlovac- Plesom protiv straha od visine

Vertikalna plesna radionica

20-21. kolovoza 2018, Stari Grad Dubovac

KDF 2018, Karlovac

Prvi puta u povijesti grada Karlovca, na prekrasnoj povijesnoj lokaciji Starog Grada Dubovca, održana je dvodnevna vertikalna radionica “Plesom protiv straha od visine” pod vodstvom Marije Šćekić. Polaznici radionice su imali priliku suočiti se sa svojim strahom od visine na 23m visokom tornju Dvorca Dubovac, povijenog lokaliteta grada Karlovca

 

 

 

 

 

 

 

 

Radionica se održala u sklopu ljetne edicije Karlovac dance festivala u organizaciji F.R.E.E.D.A.N.C.E. umjetničke organizacije a glavni suradnici i riggeri Marije Šćekić bili su članovi HGSS-a iz Karlovca. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=zZVpaXTp_is

U sklopu prvog dana radionice, polaznici su naučili osnove zagrijavanja tijela kao pripreme za zid ili neku drugu okomitu površinu a posebna pažnja pridodana je učenju osnovnih pozicija tijela u okomici, tehnici koračanja, rotiranja i poskakivanja po okomitoj površini.  Drugi dan namijenjen je tehnici uspona i spuštanja kao i manjih skokova, odraza i okreta.

Pokrovitelji: Ministarstva kulture RH, Grada Karlovca, Županije  Karlovačke  i  Turističke zajednice grada Karlovca

Organizacija: Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E.Karlovac u suradnji s U.o Histeria Nova

 

Byte Lab 2012 Up