Koreografija i plesni pokret - Histeria Nova

Koreografija i plesni pokret

Koreografija i plesni pokret

Tečaj “Koreografija i plesni pokret “ je dio programa Škole za prirodni pokret i ples Marije Šćekić koji se održava u Zadru na adresi Franje Petrića 3c.

Termin: subotom od 10:00h-12:30h

Koreografija predstavlja sam čin oblikovanja pokreta tijela u određene plesne cjeline a može se izražavati već definiranom plesnnom notacijom ili vrlo subjektivnim rukopisom. 

Koreografija podrazumijeva poznavanje određenih zakonitosti odnosno pravila kompozicijske strukture uključujući organsko jedinstvo pokreta tijela, ritmičku artikulaciju, temu, varijaciju i sl… Tečaj “Koreografija i plesni pokret” obrađuje sam proces izgradnje plesne konstrukcije od početne ideje do same realizacije scenske izvedbe prateći shematski prikaz Montanaro modela plesne konstrukcije uz podrobno praktično objašnjenje ljudskog pokreta i forme plesa (prostor, vrijeme, oblik) kao umjetničke forme.

Plesni materijal (vokabular) koji se obrađuje u sklopu ovog programa preuzet je iz dugogodišnjeg plesnog i koreofgrafskog iskustva Marije Šćekić a podrazumijeva somatski pristup tijelu polaznika kroz kombinaciju raznih tehnika od klasičnog baleta, suvremenog plesa, japanskog butoh plesa kroz načela tai-chi i jiu-jitsu kretanja do jedinstvenog Animalis stila i metodologije koreografskog rada Marije Šćekić.

Nastava je koncipirana primjenom dvije temeljne koroegrafske metode koje podrazumijevaju improvizaciju i planiranu koreografiju detaljno obrađene po sistemu OFC koreografiranja.  

Cilj tečaja nije naučiti polaznike kako da postanu koreografi već približiti ideju o koreografiji kao zanatu, sustavnom procesu materijalizacije konkretne ideje u vizualno jasan i skladan plesni pokret.

————————-

Ovaj je program u svojoj osnovi i namjeni u biti stručni seminar za plesne pedagoge, voditelje plesnih ansambala i koreografe ali ga pohađaju šibenske polaznice, ujedno prva generacija plesačica Marije Šćekić a u svrhu njihove daljnje plesne edukacije i kreativno-stvaralačkog rada na produkciji nove cjelovečernje predstave pod nazivom “Interstellar” (premijera- lipanj 2020.g – Zadarsko kazalište lutaka)

————————————

Program se može organizirati za rad u grupi ili putem individualnog savjetovanja prema dolje navedenom programu:

Vikend radionica– 3 dana/ 5h dnevno 

Seminar– 5 dana/ 3h dnevno (3 x 60 min)

Posebni projekti – suradnja u vidu mentorstva (individualna poduka) i profesionalnog savjetovanja na određenom projektu/programu

 

Byte Lab 2012 Up