Choreography - Histeria Nova

Osnove koreografije

Osnove koreografije

Tečaj “Osnove koreografije” je dio programa Škole za prirodni pokret i ples Marije Šćekić koji se od 6.11. 2017. održava u Zadru na adresi Franje Petrića 3c.

 

Ovaj je program u svojoj osnovi i namjeni u biti stručni seminar za plesne pedagoge, voditelje plesnih ansambala i koreografe o značenju pojma i procesu izgradnje plesne konstrukcije. Seminar obuhvaća teoretsko predavanje uz shematski prikaz modela za postavljanje plesne konstrukcije (Montanaro) uz podrobno objašnjenje osnovnih elementarnih pojmova i parametara za izgradnju koreografije (tijelo, vrijeme, prostor, strukturirana improvizacija, energija somatskog tijela itd ….)

 

Cilj seminara nije naučiti polaznike kako da postanu koreografi već približiti ideju o koreografiji kao zanatu, sustavnom procesu materijalizacije konkretne ideje u vizualno jasan i skladan plesni pokret.


 

 

Program se može organizirati za rad u grupi ili putem individualnog savjetovanja prema dolje navedenom programu:

Vikend radionica– 3 dana/ 8h dnevno (4 x120 min.)

Seminar– 6 dana/ 3h dnevno (3 x 60 min)

Posebni projekti – suradnja u vidu mentorstva (individualna poduka) i profesionalnog savjetovanja na određenom projektu/programu

 

Byte Lab 2012 Up