Plesna škola Marije Šćekić - Histeria Nova

Plesna škola Marije Šćekić

Plesna škola Marije Šćekić

CROllateral Movement (CROM) je naziv autorskog odgojno-obrazovnog programa Marije Šćekić koji je neformalno na snazi u Republici Hrvatskoj od 2000.g. a provodi se putem interdisciplinarnih radionica, seminara i tečajeva u organizaciji Umjetničke organizacije Histeria Nove. Od rujna 2017., CROM Plesna škola Marije Šćekić službeno će se provoditi u Šibeniku kao rezultat postignutog sporazuma o edukativno-umjetničkoj suradnji U.o. Histeria Nova i OŠ za balet i suvremeni ples Jurja Dalmatinca. Cilj suradnje koreografkinje Marije Šćekić i ravnatelja škole J.Dalmatinca (N.Duvnjak)  je u njihovu zajedničkom interesu stvaranja uvjeta za daljnje plesno obrazovanje bivših polaznica OŠ za balet i suvremeni ples u Šibeniku.

 

VIZIJA :crollateral-final-jpg-e1482881053222-1024x551

Svaki scenski umjetnik, plesač, glumac ili glazbenik u konačnici je čovjek čije je tijelo njemu samom jedinstveni instrument. Isto tako, svaki čovjek uči, spoznaje i usvaja znanje na specifičan način. Simetrije i asimetrije ovih sličnosti i različitosti među polaznicima, osnovna su nit vodilja u stvaranju i razvoju CROM programa.

Osjećaj za ritam i glazbu općenito na iznimno su visokom stupnju važnosti u programu plesne škole Marije Šćekić pa se od polaznika očekuje da osim pokreta svoga tijela stekne osnovna znanja i o pokretu same glazbe (tona, zvuka) kao i svjetla.  Interdisciplinarne plesne radionice obrađuju teme iz naizgled nespojivih disciplina ljudskog djelovanja na lako shvatljiv način objašnjavaju ljudski pokret (i misao) putem neraskidive veze čovjeka, prirode i društva u kojemu egzistira.

Suvremena plesna umjetnost je osjetljiva znanost o čovjeku i njemu specifičnom načinu neverbalne komunikacije koja osim pokreta tijela razvija, oblikuje i njeguje samog Čovjeka u tijelu plesača, pa su razumijevanje, pružanje i primanje kvalitetne edukacije, konstruktivne kritike (pozitivne i negativne) na visokoj cijeni u vrednovanju rada i razvoja svakog polaznika. Program stavlja naglasak na učenje raznih metoda kreativnog procesa i tehnika koreografiranja.

 

CILJEVI :

  • modernizacija postojeće plesne edukacije u RH
  • razvoj individualnog umjetničko-kreativnog potencijala polaznika
  • usavršavanje kinestetičkog senzibiliteta i proprioceptivnih vještina plesača/umjetnika.
  • stvaranje temelja za razvoj vertikalnog plesa u Republici Hrvatskoj
  • visokokvalitetna edukacija mladih te poticanje na njihove međusobne suradnje i profesionalno usavršavanje
  •  stručnost i kvalificiranost voditelja u svrhu pružanja maksimalne kvalitete nastave a samim tim i kvalitete razvoja krativnog, umjetničkog i stvaralačkog potencijala svakog polaznika
  • pozitivno okruženje: Imajući u vidu subjektivnu prirodu umjetnosti ali i njezinu objektivnu stvarnost, konflikti različitih mišljenja polaznika su jednako učestala i nužna pojava kao što je i dobra volja za održavanje efikasnosti samog kreativnog procesa i društvene (socijalne) kohezije.

CROllateral Movement je dugoročni projekt cjeloživotnog obrazovanja pa samim tim i otvoren poziv na suradnju svim plesnim udrugama, umjetničkim organizacijama, kazališnim kućama, centrima za kulturu i znanstveno-kulturnim institucijama u Republici Hrvatskoj.

 

Više informacija o programu:

e-mail: marija@histerianova.com ili mob: 091-118 1888


Byte Lab 2012 Up