Marija Scekic dance education - Histeria Nova

Marija Scekic dance education

Marija Scekic dance education

Crollateral Movement je naziv autorskog odgojno-obrazovnog programa Marije Šćekić koji je neformalno na snazi u Republici Hrvatskoj od 2000.g. a provodi se putem interdisciplinarnih radionica, seminara i tečajeva u organizaciji i produkciji Histeria Nove.

Svaki scenski umjetnik, plesač, glumac ili glazbenik u konačnici je čovjek čije je tijelo njemu samom jedinstveni instrument. Isto tako, svaki čovjek uči, spoznaje i usvaja znanje na specifičan način. Simetrije i asimetrije ovih sličnosti i različitosti među polaznicima, osnovna su nit vodilja u stvaranju i razvoju CROM programa. Interdisciplinarne plesne radionice obrađuju teme iz naizgled nespojivih disciplina ljudskog djelovanja (radiologija, prirodna baština, elektroakustika, etnografija, filozofija, teologija, novi mediji, glazba, film, vertikalni ples…. ) koje na lako shvatljiv način objašnjavaju ljudski pokret (i misao) putem neraskidive veze čovjeka, prirode i društva u kojemu egzistira.

Suvremena plesna umjetnost je osjetljiva znanost o čovjeku i njemu specifičnom načinu neverbalne komunikacije koja osim pokreta tijela razvija, oblikuje i njeguje samog Čovjeka u tijelu plesača, pa su razumijevanje, pružanje i primanje kvalitetne edukacije, konstruktivne kritike (pozitivne i negativne) na visokoj cijeni u vrednovanju rada i razvoja svakog polaznika. Program plesnih radionica stavlja naglasak na učenje raznih metoda kreativnog procesa i tehnika koreografiranja.

Osnovni ciljevi CROM plesne edukacije su:

  • modernizacija postojeće plesne edukacije u RH
  • razvoj individualnog umjetničko-kreativnog potencijala polaznika
  • usavršavanje kinestetičkog senzibiliteta i proprioceptivnih vještina plesača/umjetnika.
  • stvaranje temelja za razvoj vertikalnog plesa u Republici Hrvatskoj
  • visokokvalitetna edukacija mladih te poticanje na njihove međusobne suradnje i profesionalno usavršavanje
  •  stručnost i kvalificiranost voditelja u svrhu pružanja maksimalne kvalitete nastave a samim tim i kvalitete razvoja krativnog, umjetničkog i stvaralačkog potencijala svakog polaznika
  • pozitivno okruženje: Imajući u vidu subjektivnu prirodu umjetnosti ali i njezinu objektivnu stvarnost, konflikti različitih mišljenja polaznika su jednako učestala i nužna pojava kao što je i dobra volja za održavanje efikasnosti samog kreativnog procesa i društvene (socijalne) kohezije.

CROllateral Movement je dugoročni projekt cjeloživotnog obrazovanja pa samim tim i otvoren poziv na suradnju svim plesnim udrugama, umjetničkim organizacijama, kazališnim kućama, centrima za kulturu i znanstveno-kulturnim institucijama u Republici Hrvatskoj.


Byte Lab 2012 Up