Vertical Dance Triangle Image

VERTIKALNI PLES U HRVATSKOJ

2011. godine Marija Šćekić je premijerno prikazala Malu tragediju, prvu cjelovečernju vertikalnu plesnu predstavu u Republici Hrvatskoj. U predstavi se prikazuje tijelo plesača u suspenziji koje slobodno visi u zraku i tvrdoglavo se opire sili gravitacije punih 45 minuta, koliko je i trajanje predstave. Ovo je bio prvi korak u daljnjim nastojanjima razvoja i promocije vertikalnog plesa kao inovativne, marginalizirane i po život opasne nove forme umjetničko-plesnog izričaja u našoj zemlji. Daljnji koraci u promociji ovog novog oblika plesa nastavljeni su kroz okvire trogodišnjeg interdisciplinarnog projekta pod nazivom Vrata Velebita (2013. - 2016.) u kojemu vertikalni ples služi kao sredstvo za promociju prirodne i kulturne baštine Južnog Velebita s naglaskom na Nacionalni park Paklenica.

2015. godine, rad Umjetničke organizacije Histeria Nova prepoznao je i francuski koreograf Fabrice Guillot, umjetnički voditelj vertikalne plesne kompanije Cie Retouramont, na čiji je poziv i inicijativu Marija Šćekić i Histeria Nova postala partnerom i sunositeljicom međunarodnog projekta Vertical Dance Forum sufinanciranog sredstvima Europske Unije. Već godinu dana poslije, na stijenama kanjona Velike Paklenice održana je prva radionica vertikalnog plesa u Republici Hrvatskoj, a 2018. godine, nastao je i umjetničko-plesni spektakl u formi 3D teatra pod nazivom ALKA – ples slobode premijerno izveden na južnim zidinama starog grada Sinja u organizaciji KUS Sinj, sufinanciran sredstvima Europske Unije i Grada Sinja. Cilje projekta bio je da putem vertikalnog plesa i 3D mappinga promovira kulturno povijesnu baštinu Grada Sinja i Cetinske krajine.

Od 2015. do 2018. Marija Šćekić započinje turneju po Republici Hrvatskoj s ciljem održavanja stručnih predavanja, multimedijalnih prezentacija i praktičnih radionica vertikalnog plesa u cilju promocije rigginga odnosno sigurnosti i zaštite plesača kao i izrade jasnog protokola sigurnosti kao glavnog faktora u stvaranju profesionalnih uvjeta rada i daljnjeg razvoja ove vrste plesne umjetnosti u našoj zemlji.

U listopadu 2018. Histeria Nova službeno započinje s profesionalnom edukacijom vertikalnog plesa u Gradu Zadru kombinirajući somatski, prirodni pokret tijela s pokretom gibanja tijela u vertikali. Tečajevi se održavaju u sklopu redovnog i originalnog programa pod nazivom Vertikalni ples u sklopu redovnih treninga Škole za prirodni pokret na adresi Ivana Zajca 2 u Zadru.


ARCHIVE

  • BASTION VERTICAL DANCE (2020)
  • DISSAPEARANCE (2014)
  • BWSC (2013)
×